Rezultati

 

 

 


Obavijesti

Prototip laboratorijskog sustava za...

Laboratorijski prototip sustava za ispitivanje i umjeravanje jedinica PMU i MU sklopljen je u Istraživačkom laboratoriju REMLAB pri Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.

Prototip sustava temelji se na prethodno razvijenom sustavu za umjeravanje snage i energije: mjernom računalu PXI1062Q sa stvarnovremenskim operativnim sustavom te ulazno/izlaznim AD/DA karticama NI 5442 i NI 4461 i karticom za prijem signala IEEE 1588 PTP (NI 6683).

Vremenski dio riješen je pomoću mrežnog GNSS prijemnika i poslužitelja Meinberg M3000 kao davatelja signala točnog vremena. Mrežna kartica za prijem IEEE 1588 PTP (NI 6683) povezana je na lokalnu računalnu mrežu kojom se distribuiraju PTP poruke. Kalibrator Calmet C300 i digitalni multimetar Agilent 3458 služe kao pomoćne komponente sustava. Mrežni preklopnik Meinberg/Oregano syn1588 služi za rad lokalne IEEE 1588 mreže (prijenos točnog vremena i podataka).

Autor: -

Prototip prijenosnog sustava za udaljeno ispitivanje i umjeravanje snage i energije sklopljen je u Istraživačkom laboratoriju REMLAB pri Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.

Prototip sustava temelji se na mjernom računalu sa stvarnovremenskim operativnim sustavom (NI PXI) i odgovarajućim ulazno/izlaznim AD/DA karticama NI 5442 i NI 4461. Vremenski dio riješen je pomoću mrežne kartice za prijem PTP poruka, NI 6683, koja je povezana na lokalnu računalnu mrežu kojom se distribuiraju PTP poruke. Kao pomoćne elemente moguće je koristiti kalibrator Calmet C300 i digitalni multimetar Agilent 3458.

Autor: Marko Jurčević

U sklopu aktivnosti na projektu napravljene su PCB pločice dvaju ulaznih sučelja za model PMU jedinice, izvedene korištenjem izolacijskog transformatora i Hallovih sondi.

Ploče na sebi sadrže i sučelje za sinkronizaciju poruka, a koje se spaja na vanjski GPS prijemnik. Sučelje prihvaća poruke kodirane u formatu IRIG-B 004/007, te ima PPS ulaz. Obrada sinkronizacijskih signala izvedena je pomoću posebnog mikrokontrolera. Kao pomoć pri dijagnostici rada moguće je koristiti i posebnu AD/DA karticu. U ovom slučaju koristimo običnu NI 6009.

Fotografije izvedbe nalaze se u nastavku:

Autor: Marko Jurčević

26. svibnja 2022. Nabavljena i ispitana kartica za internu sinkronizaciju sustava NI PXI (6674).

5. travnja 2022. Objavljen članak Konjevod, Jure; Malarić, Roman; Mostarac, Petar; Jurčević, Marko, The AC Amplitude and Channel Characterization of High-resolution Digitizers // Measurement, 195 (2022), 111144, 10 doi:10.1016/j.measurement.2022.111144

11. siječnja 2022. Ispitana vanjska sinkronizacija komercijalnih PMU (SEL 735, SEL AXION 2241) uređaja putem protokola PTP.

22. listopada 2021. Nabavljena i ispitana druga kartica za prijem PTP poruka za mjerno računalo (syn1588, Linux).

13. srpnja 2021. Potpuno funkcionalna distribucija točnog vremena putem protokola PTP na lokalnoj računalnoj mreži.

14. lipnja 2021. Nabavljena i ispitana kartica za prijem PTP poruka na sustavu NI PXI (syn1588, Linux).

20. svibnja 2021. Prikazan rad na konferenciji. Konjevod, Jure; Malarić, Roman; Mostarac, Petar; Jurčević, Marko, The AC Amplitude Measurement Characteristics of High-resolution Digitizers based on Calibration with Thermal Voltage Converter and Swerlein Algorithm // Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2021 IEEE International, Glasgow, United Kingdom: IEEE, 2021. str. 1-5 doi:10.1109/I2MTC50364.2021.9459912

20. ožujka 2021. Nadogradnja vremenske baze istraživačkog laboratorija. Nabavljen je višekanalni GNSS prijemnik visoke stabilnosti i kartica za generiranje signala za sinkronizaciju. U računalnu mrežu je uključen gigabitni preklopnik transparentan za protokol PTP. Mjerno računalo nadograđeno je s mrežnom/Ethernet karticom syn1588 za prijem PTP poruka i sinkronizaciju lokalnog vremena.

16. ožujka 2021. Objavljen članak Dadić, Martin; Mostarac, Petar; Malarić, Roman; Konjevod, Jure, Digital Compensation of a Resistive Voltage Divider for Power Measurement // Electronics, 10 (2021), 6; 696-719 doi:10.3390/electronics10060696

10. prosinca 2020. - Dosad nabavljena ili posuđena oprema (PMU, MU, akvizicijske kartice, distribucija sinusnog i TTL signala) ispitana je.

20. studenoga 2020. - Objavljen članak Kovacic, Marko; Jurcevic, Marko; Malaric, Roman; Kunac, Antonijo A Review of Phasor Estimation Algorithms // 2020 3rd International Colloquium on Intelligent Grid Metrology (SMAGRIMET) / Ivšić, Branimir ; Petrović, Goran ; Dadić, Martin (ur.).
Zagreb: University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2020. str. 109-113 doi:10.23919/smagrimet48809.2020.9264012

20. studenoga 2020. Objavljen dokument Summary of the developed algorithm for determining the frequency and phase of measured signals

05. listopada 2020. - Objavljen dokument A Review of Phasor Estimation Algorithms and Technologies

16. rujna 2020. - Izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistenta i na radno mjesto asistenta

15. srpnja 2020. - Raspisan natječaj za doktoranda

20. ožujka 2020. - Objavljen članak Dadić, Martin; Jurčević, Marko; Malarić, Roman; Approximation of the Nonlinear B-H curve by Complex Exponential Series // IEEE access, 2020 (2020), 2979866, 8 doi:10.1109/ACCESS.2020.2979866

Autor: Marko Jurčević