Rezultati

 

 

 


U sklopu aktivnosti na projektu napravljene su PCB pločice dvaju ulaznih sučelja za model PMU jedinice, izvedene korištenjem izolacijskog transformatora i Hallovih sondi.

Ploče na sebi sadrže i sučelje za sinkronizaciju poruka, a koje se spaja na vanjski GPS prijemnik. Sučelje prihvaća poruke kodirane u formatu IRIG-B 004/007, te ima PPS ulaz. Obrada sinkronizacijskih signala izvedena je pomoću posebnog mikrokontrolera. Kao pomoć pri dijagnostici rada moguće je koristiti i posebnu AD/DA karticu. U ovom slučaju koristimo običnu NI 6009.

Fotografije izvedbe nalaze se u nastavku:

Autor: Marko Jurčević
Popis obavijesti